ĐẾ XOAY TRƯNG BÀY

Đế xoay trưng bày sản phẩm: Đồng hồ, Trang sức, Mỹ phẩm…sử dụng năng lượng mặt trời, pin hoặc adapter, phù hợp tải trọng 300g, 2kg, 5kg